Country Holidays
Interreg V-A — Estonia–Latvia

Igauņu uzņēmēji pieredzes apmaiņas braucienā dodas uz Kurzemi

11/01/2018

31. oktobrī ciemos pieredzes apmaiņā „Lauku ceļotājs“ uzņēma 18 Igaunijas uzņēmējus - pārtikas ražotājus un ēdinātājus, kas ir projekta "Livonijas garša" dalībnieki. Igauņi pa ceļam uz Kurzemi viesojās Carnikavā pie SIA Krupis, kur izzināja kā nēģi tiek ķerti un pagatavoti - varēja arī nobaudīt šo delikatesi.


Pēc tam devās uz Jūrmalu - 36.Line restaurant, kur viņus uzņēma šefpavārs Lauris Aleksejevs. Dienas otrā pusē kaimiņi tika vesti izzināt zvejnieku dzīvi pie „ReinisB“  Lapmežciemā un dienu noslēdza ar vakariņām un šefpavāra Naura Hauka pieredzi darbojoties Kalnmuižas pils.

 

Projekts “Livonijas kulinārais ceļš” īstenots “Interreg Estonia-Latvia” programmas ietvaros no Eiropas Reģionālā attīstības fonda.

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 


See other news ...

Interreg V-A — Estonia–Latvia
This site reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.