No Name Description
N/A

Construction of the church began in 1830 thanks to money donated by nobleman Ludvigs Šabanskis.  The Baroque stone church is surrounded by a restored stone fence, and inside there are icons including "Heart of Jesus," "Christ's Suffering," and "St Joseph."  The church is not open to the public on a daily basis.

N/A

Mūsdienās redzamo (pēc skaita – trešo) baznīcu cēla laikā no 1835. - 1837. g. (ampīra stilā) Mārča Sāruma vadībā. Arī šīs ēkas projektēšanā par paraugu bija ņemts Pievolgas vācu baznīcu veidols, tādēļ tā līdzīga Dzērbenes luterāņu baznīcai. Dievnama altāri rotā Otto Donnera fon Rihtera glezna “Kristus debesbraukšana” (1898. g.). E. Martina firmā būvētās 10 reģistru ērģeles (1901. g.) darbojās arī šodien. Pie Drustu baznīcas atrodas 1932. g. atklātais un formās iespaidīgais (E. Kuraua firmas veidots) granīta piemineklis 1. pasaules karā un Latvijas Brīvības cīņās kritušo piemiņai. Nelielā baznīcas sienas nišā novietota piemiņas plāksne komunisma terora upuriem.

N/A
Lipuški Old-Believers Prayer House was built in 1893 at lake Rāzna in village Lipuški. In former days, it was one of the largest Old- Believers parishes in the Baltic countries; you will notice Old-Believers cemeteries that are placed in the neighbourhood.
N/A

Tagadējais dievnams (iepriekšējie celti 1652. un 1776. g.) būvēts laikā no 1839. - 1842. g. Vidzemē pazīstamā lībiešu būvmeistara Mārča Sāruma (1799. –1859.) vadībā. Par prototipu tam izmantoja Pievolgas vācu koloniju baznīcu veidolu. Dievnama altārī atrodas Pītera Paula Rubensa gleznas “Kristus pie krusta” kopija (oriģināls – Minhenē), ko 1887. g. baznīcai uzdāvināja Nēķena muižas īpašniece. Baznīcas remonta laikā (1928. g.) atklāja piemiņas plāksnes 1. pasaules karā un Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem. Blakus baznīcas atrodas viduslaiku kapsēta. Celtnes autors un būvdarbu virsuzraugs - H. fon Hagemeistars esot teicis, ka šis dievnams esot „vienīgā baznīca visā Vidzemē un varbūt arī pasaulē, kas uzcelta bez apreibināšanās”.

N/A
From the tower of St Simon’s Lutheran Church, you can see the central part of Valmiera and the banks of the Gauja River. During clear weather, you can see Zilaiskalns Hill. The church contains some cultural and historical treasures, as well as one of Latvia’s most resonant pipe organs.
N/A

Atrodas Jasmuižas austrumdaļā. Dievnams celts 1815. g., bet pārbūvēts 1932. g.

N/A

The owner of the Stāmeriena Estate was Baron Johann Gottlieb von Wolff, and his wife, Sofia Potyomkina, was a member of the Russian Orthodox faith, so work on the church began in 1902.  It was consecrated two years later.  The crosses on the steeple of the church are known for mountain crystals that were presented by the Wolff dynasty.  Contact the church in advance for a tour of its interior.

N/A

The Velēna Lutheran Church is at the crossing of the Smiltene-Gulbene-Lizums roads. It is said that the roof of the first wooden church at this location had a peat moss roof. The organ from the Sauer company still works, and it is one of the best organs in Latvia. The organist offers guided tours of the church.

N/A

Celta ~ 1560. g. vietā, kur agrāk atradusies Sakas osta. Dievnamā apskatāms > 170 gadus vecs kuģa modelis. Vietējie ticēja, kas tas aizsargā jūrniekus un bojāejas. Šāda tradīcija Latvijā ir novērojama tikai dažās baznīcās. Baznīcu var apskatīt arī no iekšpuses.

N/A
St. Alois Roman Catholic church of Ostrone (Ustroņu) was built in 1935 in the time of dean B. Valpitrs CCM (Congregation Clericorum Marianorum).
N/A

1744. gadā celtā mūra baznīca gāja bojā 2. pasaules kara laikā – 1941. un 1945. gadā. Šobrīd pēc draudzes vadītāja iniciatīvas noris tās atjaunošanas un konservēšanas darbi. Ēkas (bez jumta) iekšpusē novietoti soli un notiek dievkalpojumi. Vieta interesanta ar faktu, ka šeit par mācītāju strādājis Jukums Baumanis – Joahims Baumans (1712 – 1759), kas izdevis Vecā Stendera darbus.

N/A

In the centre of the Old City, on the corner of Latgales and Baznīcas streets, the church was built in the style of Russian Classicism between 1843 and 1845.  The ceiling and wall paintings were recently restored, and the bell in the steeple weighs 1,667 kg.

N/A
All Saints Orthodox Church of Malta (Rozentova) was built in 1928. It is the wooden log building with double window frames and a dome. Facades are decorated with the motive of the sun.
N/A

The church was built during the rule of Baron Otto Hermann von Fittinghof and built between 1781 and 1788 by the architect Christoph Haberland.  Built in the style of Classicism, the church has elements of the Baroque style and a set of colourful rocks in a mosaic on the façade.  The organ was built in 1855 by August Martin, and the bell was evacuated to Russia during World War I.  The congregation replaced it with a much older bell (1530).  The altar painting, “Baptism of Christ” was pained by an unknown artist and was restored in 2000.  During the mid-19th century, there were many Estonians in the congregation, so worship services were held in Estonian, too.  The church was restored in 1934, and now it dominates the city with its 55.5 m high tower.

N/A

Atrodas pie Līvānu dzelzceļa stacijas, Dzelzceļa ielā 17. Tā kā Līvānos nebija luterāņu baznīcas, draudze dievkalpojumus noturēja ugunsdzēsēju depo. 1929. gadā ielika dievnama pamatakmeni un pēc trīs gadiem pabeidza pašas ēkas celtniecību. Saglabājušās ziņas, ka padomju laikā baznīcā bija plānots iekārtot sporta zāli un noliktavu, taču tas neticis īstenots. Jāpiemin, ka baznīca ir celta uz bijušās korķu fabrikas pamatiem. Dievnama zvana iegādei līdzekļus sarūpēja kara ministrs – ģenerālis Jānis Balodis u.c.

N/A
This church was built between 1900 and 1903 in the Byzantine style, and was meant for the local military garrison. The church, which was built to honour St Nicholas, patron saint of all seamen, and it was consecrated in the presence of Tsar Nicholas II. The ornate building was sacked by the Germans during World War I. During Latvia’s period of independence, the cathedral was used by the local military garrison. The Soviet military, in turn, turned into a sports hall, a cinema for sailors, and a warehouse. There are stories to say that Soviet soldiers broke off bits of the golden mosaic of the icons in the church. The building has now been returned to an Orthodox congregation. The builders of the cathedral used a unique way of pouring cement, which is why there are no supporting columns in the church. Instead, its weight is bolstered by its walls, with four arched vaults supporting them. It is the tallest Orthodox cathedral in Latvia at this time.
N/A
Īdeņa graveyard chapel has Catholic church services. Īdeņa chapel was built in 1898 by the foundation of dean Smilgevičs. The church is devoted to the honor of the Holy Cross. The chapel has a small bell tower and the weatherboards. You shouldn’t miss the chapel’s special celebration that is the indulgences of St. Francis of Assisi, stigmata day in September 17.
N/A
St. John the Baptist Roman Catholic Church of Ciskādi was built approximately in 1990. The brick building is an example of Romanesque style. The church has a specific icon called „Madonna and the child”, crucifix and the organ.
N/A

В1699 в центре Нюкши Пасиенские доминиканские монахи построили часовню, на месте которой в 1765 году помещик Хилзен возвел новую церковь. Помещения были маленькие, и в 1922 - 1926 гг. на фундаменте старой церкви строится новая и большая – теперешняя церковь, которую называют одним из самых красивейших деревянных храмов Латгалии. В здании находится центральный алтарь работы второй четверти XVIII века и два боковых алтаря работы примерно 1700 г. Церковь можно осмотреть изнутри.

N/A

Die Ruinen der um 1500 gebauten eindrucksvollen Kirche, die man besichtigen kann. Das Gebäude wurde nach dem Luftangriff 1942 beschädigt.