Country Holidays
No 975
Hotel Camping
Hotel Latvia, Kurzeme, Ventspils, Ventspils

Hotel - cafe Pavards

Contact information

Vladislavs.Safranskis@vgt.lv
Tel. +371 29135631
Raiņa iela 7
Ventspils, LV-3601, Latvia
Travel directions (by car)

Šosejas "Ventspils-Kuldīga" 7.kilometrā pie baltas reklāmas zīmes PAVARDS pagrieziens pa kreisi (Ventas upes vīrzienā)