Country Holidays

Vides politikas un pārvaldības priekšlikumu izstrāde, demonstrējot tūrisma attīstības ieguvumus vides, sociālajā un ekonomikas jomā Slīteres nacionālajā parkā (LIFE07 ENV/LV/000981)

  PROJEKTA REZULTĀTI


Projekta mērķis ir izstrādāt ieteikumus tūrisma attīstības un dabas aizsardzības politikas dokumentiem, balstoties uz reālu ilgtspējīga tūrisma galamērķa - Natura 2000 teritorijas - modeli, kas tiks demonstrēts uz Slīteres nacionālā parka bāzes, tajā izveidojot tūrisma produktus un veicot tūrisma ietekmes pārraudzību dabas, sociālajos un ekonomiskajos aspektos, iesaistot ieinteresētos dalībniekus.

Demonstrācijas vieta - Slīteres nacionālais parks

Vairāk informācijas par projektu, galvenām aktivitātēm, rezultātiem un kontaktinformācija atrodama šeit. 
life Natura2000 LVAF_logo VIDM Projekts finansēts ar Eiropas Komisijas Life programmas finansiālu atbalstu. Līdzfinansē Latvijas Vides aizsardzības fonds un LR Vides ministrija


Aktualitātes:


8.12.2011. Seminārs - publiskā diskusija par politikas priekšlikumiem un tūrismu Slīterē

diskusija
J.Dambitis
Š.g. 8.decembrī, plkst. 10:00 notika publiskā diskusija - seminārs "Vides politikas priekšlikumi, demonstrējot tūrisma attīstības ieguvumus vides, sociālajā un ekonomikas jomā - Slīteres nacionālā parka piemērs" LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Piedalījās vairāk kā 130 dalībnieki. Seminārā par ilgtspējīga tūrisma veidošanu stāstīja Nauts Kusters no partnerorganizācijas Nīderlandē, par sagatavotajiem politikas priekšlikumiem - Asnāte Ziemele, par apmeklētāju monitoringu - Juris Smaļinskis, kā arī par visu iepriekšminēto aktivitāšu ietekmi stāstīja Slīteres nacionālā parka uzņēmēji, iedzīvotāji, novada domes un parka administrācijas pārstāvji. Vides politikas un pārvaldības priekšlikumi šeit un Ilgtspējīga tūrisma modelis šeit.

Programma šeit. Pasākuma galerija šeit. Prezentācijas:

Vides politikas un pārvaldības priekšlikumi

politikas priekslikumi 8.12.2011. publiskajā diskusijā prezentējām, kā arī veidojām diskusiju par projektā sagatavotajiem Vides politikas un pārvaldības priekšlikumiem. Tie ietver ieteikumus tūrisma un dabas aizsardzības politikas dokumentiem, gan arī praktiskus risinājumus konkrētu tūrisma attīstības problēmu risināšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Kā piemērs un demonstrācijas vieta izmantots Slīteres nacionālais parks.

Ieteikumi sagatavoti:
1) sadarbības un komunikācijas uzlabošanai aizsargājamās dabas teritorijās;
2) rokasgrāmatai „Īpaši aizsargājamo teritoriju vienotajam stilam;
3) piekrastes kultūrvēsturiskās vides – tradicionālās arhitektūras saglabāšanai.

Vides politikas un pārvaldības priekšlikumi šeit.

15.11.2011. Par ilgtspējīgu tūrismu lauku tūrisma uzņēmējiem

Prezentacija 15. novembrī tiekoties ar Lauku tūrisma uzņēmējiem rādījām pieredzi „Kā attīstīt ilgtspējīgu tūrismu teritorijā/galamērķī?” Slīteres nacionālajā parkā, kura teritorijā trīs gadu laikā kopīgiem spēkiem esam izveidojuši bagātīgu un interesantu tūrisma piedāvājumu, gan izveidojot maršrutus, gan tos marķējot, uzstādot informācijas stendus, gan izdodot nacionālā parka ceļvedi ar informāciju par visiem tūrisma pakalpojumiem, dabu, leģendām. Mūsuprāt, ar šo projektu ir izdevies savest kopā teritorijas iedzīvotājus, uzņēmējus, nacionālā parka administrāciju un pašvaldību, izmainīt latviešiem raksturīgo „nesadarbošanās un nesarunāšanās” praksi un parādīt, ka piedāvājums veidojas bagātīgs tikai kopā, nevis gaidot citam uz citu, un tikai tā var atrast lētākos un efektīvākos risinājumus, lai īstenotu kopīgi radīto tūrisma vīziju.
Pasākuma galerija šeit, A.Ziemele prezentācija šeit, L.Kupčas prezentācija šeit, programma šeit.

21.-25.09.2011. 2011. gada Eiroparku konference

No 21. līdz 25. septembrim Švābijas biosfēras rezervātā, Vācijā notika Eiroparka konference. Tajā projekta vadītājā klātesošos Eiroparku pārstāvjus iepazīstināja ar projektā "POLPROP-NATURA" sagatavoto ilgtspējīga tūrisma modeli, kas balstīts uz pieredzi Slīteres nacionālajā parkā. Informācija par konferenci aplūkojama šeit. Prezentācija šeit.

09.09.2011. Piekrastes apbūves vadlīniju prezentācija

Mikjani_090911 09.09.2011. Papes Ķoņu ciemā, Rucavas novadā notika Lauku ceļotāja un vadošo Latvijas arhitektu izstrādāto politikas priekšlikumu dokumentu "Piekrastes apbūves vadlīnijas" prezentācija un kultūras mantojuma karoga pacelšana Mikjāņu sētā. Pasākuma programma šeit, prezentācija šeit, fotogalerija šeit. Ar dokumentu var iepazīties šeit.

Vadlīnijas plānotas kā brīvprātīgs, publiski pieejams dokuments, aprakstot vispārējus apbūves principus piekrastē. Tie ir ieteikumi esošajiem un jaunajiem zemes īpašniekiem vai pircējiem, iedzīvotājiem un uzņēmējiem konkrētajā teritorijā ar rekomendāciju lietot apbūves elementus savai mājvietai, uzņēmējdarbībai utt., lai tie uzturētu un/vai atjaunotu teritorijai raksturīgo.

23.08.2011. Tikšanās Slīterē

Tiksanas 23. augustā plkst. 11:00 notika tikšanās Slīterē, "Pītagos", Košragā. Tajā piedalījās 32 dalībnieki, starp tiem gan pašvaldības, gan parka administrācijas, gans Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, gan vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju, nevalstisko organizāciju pārstāvji. Tikšanās laikā atskatījāmies uz otrās Slīteres ceļotāju dienas norisēm, kā arī iepazīstinājām klātesošos ar sagatavotajiem politikas priekšlikumu dokumentiem: "Slīteres nacionālā parka jūras piekrastes tradicionālās apbūve. Apraksts, analīze, ieteikumi" un "Piekrastes apbūves vadlīnijas". Ar pasākuma prezentāciju var iepazīties šeit, pasākuma galerija šeit.

22.08.2011. 5.vadības komitejas tikšanās

22.augustā notika piektā projekta vadības komiteja. Tajā informējām par projekta „POLPROP-NATURA” (Nr. LIFE07ENV/LV/000981) ieviešanas gaitu. 

8.08.-10.08.2011. Dzūkijas un Traķu nacionālo parku apsekojumi

Trakai No 8.-10. augustam projekta speciālisti apsekoja Traķu vēsturisko un Dzūkijas nacionālos parkus Lietuvā. Apsekojuma laikā tikās ar parka administrācijas darbiniekiem: Traķu vēsturiskajā NP ar Leona Jančiauskienė, Dzūkijas NP ar Lina Černiauskienė. Traķu vēsturiskā NP apsekojuma fotogalerija aplūkojama šeit, Dzūkijas NP galerija šeit. Apsekojumu laikā fiksētais un, mūsuprāt, vērtīgākais tiks iekļauts Baltijas nacionālo parku ceļvedī, ko izdosim jau šo ruden.

28.06.-1.07.2011. VII European Charter Network meeting 

Europarc meeting Projekta vadītāja no 28. jūnijam līdz 1. jūlijam piedalījās VII European Charter Network meeting „Sustainable Tourism in Protected Areas - Building Bridges-Seeking Solutions”, kas notika Djerdapa nacionālajā parkā, Serbijā, kur dalījās pieredzē par tūrisma produktu izveidi, finansiālajiem aspektiem  un attīstību Slīteres nacionālajā parkā. Prezentācija aplūkojama šeit.

Sagatavošanā jauns tūrisma ceļvedis

Baltijas nacionālo parku ceļvedis būs līdz šim nebijis izdevums, kurā apkopota būtiskākā tūrisma informācija par 14 Igaunijas, Latvijas un Lietuvas nacionālajiem parkiem. Ceļvedi interesenti varēs saņemt rudens pusē. Tas ir laiks, kad ieteicams doties uz vairākiem nacionālajiem parkiem vērot rudens parādības un izbaudīt putnu migrācijas laiku.

Visi nacionālie parki, tajos esošie tūrisma objekti un maršruti ir asociācijas darbinieku apsekoti dabā, tādēļ ceļvedī būtiska loma būs tajos iekļautajai mūsu praktiskajai pieredzei un vizuālajam materiālam. Ceļveža tapšanā liela loma ir bijusi nacionālo parku administrāciju darbiniekiem, tūrisma informācijas centriem, uzņēmējiem, nevalstiskām organizācijām un vietējiem novadpētniekiem un entuziastiem. Paldies visiem par sadarbību un palīdzību ceļvežu līdzšinējā tapšanas procesā!

4-5.06.2011. Slīteres ceļotāju diena

SCD banneris

16.-17.05.2011. Aukštaitijas nacionālā parka (Lietuva) apsekojums

Aukstaitijas NP Vecākais nacionālais parks Lietuvā, dibināts1974.gadā. Apsekojumu sākām ar sarunu nacionālā parka administrācijā, kur aktuālos jautājumus apspriedām ar nacionālā parka direktoru Eminuelis Leškevičius un nacionālā parka kultūras mantojuma nodaļas vadītāju Edmundas Vilkas. Braucienā apskatījām tūristu iecienītākos apskates objektus, pēdējā gadā uzlabotos parka tūrisma infrastruktūras elementus, kā arī testējām tik iecienītos parka laivu un kājāmgājēju maršrutus. Apsekojuma fotgalerija aplūkojama šeit.

12.05.2011. Tikšanās Kolkā

Tiksanas 12.05.2011 Nu jau rit trešais gads kopš ieviešam projektu un esam gandarīti par paveikto. Par to liecināja arī tikšanās 12.maijā, uz kuru bija ieradušies 30 slīternieki. Darba kārtībā: Slīteres ceļotāju diena. Lai to sagatavotu, roku rokā darbojas gan kolcenieki, gan dundžiņi, gan pašvaldība, gan administrācija, gan iedzīvotāji.

Projekta ziņu arhīvs