Nr 549
Viesnīca
Viesnīca Latvija, Kurzeme, Pāvilostas novads

VĒJU PARADĪZE