No Name Description
N/A

Olustvere is one of the best preserved manor estates in Estonia. The building complex is set in landscaped grounds in English style with avenues of old trees. Collections of stuffed birds, hand-carved wooden horses with tools and antique furniture are exhibited in the complex. Other buildings and facilities include a distillery, a smithy and handicraft, wool, clay, ceramics and glass workshops where visitors can try their hand in various crafts. The mansion now houses a tourism centre.

N/A

Krogus un Brengūža ezeru un Drustu parka ieskāvumā samērā plašā teritorijā „izmētātas” Drustu muižas ēkas. Muižas kungu māja celta 1787. g. Līdz mūsdienām dažādā stāvoklī ir saglabājusies pārvaldnieka māja (19. gs.), klēts (ar kolonnām), krejotava, brūzis, smēde, magazīna, sķūņi u.c. ēkas. Muižas Kavalieru namā ierīkots viesu nams. Interesanti, kāda izskatītos Latvijas lauku ainava, ja tajā šodien nebūtu saglabājušās muižu kompleksi, kas tiek izmantoti vēl joprojām?

N/A

The Cesvaine Castle is one of Latvia’s most beautiful castles. Built in the style of Eclecticism, it is said to have been presented by its owner, Adolf von Wulff, to his wife. The castle was built between 1893 and 1896. Restorations are continuing in the wake of a major fire in the building, but it has been “reborn” at a completely new level of quality. On the banks of the Sūla River alongside the castle is the Cesvaine Park, including the afforested Cesvaine castle hill.

N/A

The Castle is a theme park depicting life of the 16th C stronghold where families can spend an exciting day as soldiers and noble knights. There is horse riding, bow and crossbow shooting, you can practise carpentry and blacksmith skills, mint coins, make gold and gunpowder. Facilities include a wine cellar, torture chamber, death room, medieval brothel, astronomy room, barber and alchemist workshops. The Schenkenberg Tavern menu has dishes cooked to medieval recipes.

N/A
Muižas ansamblis veidots 19.gadsimtā, tās arhitektūrā atspoguļojās vairāku eklektisma formāli stilistisku virzienu uzslāņojumi, taču dominējošais bija baroka stils. Tā bija grāfa Kazimira Plātera-Zīberga (1808-1876), vēlāk grāfa Fēliksa Konstantina Plātera-Zīberga (1847-1928) rezidence. Pils un daļa saimniecības ēku tika iznīcinātas pirmā pasaules kara laikā, krievu armijas lielkalibra artilērijas apšaudes gaitā. Pārpalikušās drupas laika gaitā tika nojauktas. Līdz mūsdienām saglabājušies vārtu stabi, kas ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Muižā bijusi arī grāfa Zīberga 1697. gadā celta mūra kapela ar altāri un skaistām gleznām. Dievkalpojumus esot noturējis Ilūkstes prāvests. Bijušie īpašnieki: 18. gadsimtā barons A. Plāters-Zībergs, Kazimirs Plāters-Zībergs (1808-1876).
N/A
„Zaļmuiža” (Green Manor) is notable because of its legendary past. The protector of peasants and poet Peter Miglinīks (1850 – 1883) worked there as a clerk in the beginning of the 19th century. In 1784, the building belonged to Frederick von Korf. The manor was bought by officer of Russian army Nikolaj Paulin von Rosenschild. Once the manor had a large farm (800 ha): several cattle-sheds, fruit and wine cellars, alcohol brewery. Now there in only a manor house and a barn. Till 1960s, the manor house was the centre of kolkhoz „Liesma”, later the club. Now there is a smithy of a craftsman Jānis Ļubka. Guests are welcome to watch and try the metal processing.
N/A

The New Sigulda Castle was built between 1878 and 1881 for Prince Kropotkin.  Its tower was extended in 1937.  From 1923 until 1940, the building was known as the Writers Castle, and it was managed by the Latvian Press Association.  During the Soviet era, a cardiology sanatorium was housed there.  In 1993, the Sigulda City Council took over the castle, and since 2003 it has been home to the Sigulda Administrative District Council.  The wooden residential building (mid-19th century) in which the Kropotkin family lived still survives, as do the granary (late 18th or early 19th century), the gardener's house (19th century), and the stone wall (19th century).  The New Sigulda Castle is part of the historical centre of the Sigulda, Turaida and Krimulda complex, as are the ruins of the Sigulda Castle and the Krimulda Castle, the Krimulda Estate and the Turaida Castle.

N/A

The first stone castle in Alsunga was built in 1372, starting with the central part of the southern wing. The authorised representative of the Livonian Order, who was subject to a higher-ranking official in Kuldīga, lived here. The guard towers and other parts of the castle were gradually added between the 15th and the 18th century. The Baroque castle with its two towers is quite impressive. The castle is unique in and outside of Latvia in that it is one of the rare Medieval castles to have survived to the present day in part, but in its original historical appearance.  The castle offers an exhibition about its history.  Visitors can look at a Suiti kitchen, write a letter with a fountain pen in Barbara’s boudoir, or celebrate a special event in the romantic venue of the castle’s round tower. Renovation of the castle began in 2018, and it is closed to visitors.  Still, you can look at its exterior and tour its garden.  

N/A

The Krimulda Estate was first recorded in documents in the 15th century.  The Krimulda Castle that can be seen now is on the right bank of the ancient Gauja River valley opposite the aerial tram.  There are outstanding views of the ancient river valley from the castle and the opposite shore.  The Krimulda Castle is a Neo-Classical structure which was built by a local nobleman in the 19th century.  In the 1920s, the castle was expropriated and turned over to the Latvian Red Cross, which installed a children's sanatorium there.  Today the Krimulda rehabilitation hospital is in the building, and among other structures, the ones that have survived include the stables, threshing barn, servants' quarters, governor's quarters, and the so-called Swiss house.  Educational tours are available, and overnight stays are possible at the estate.

N/A

Matsalu muiža pirmoreiz vēsturiskajos avotos ir minēta 1560. g., kad tā ietilpa Lihulas bīskapijas sastāvā. Tagad redzamās ēkas ir celtas laikā no 18. gs. otrās puses līdz 20. gs. sākumam. Pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados te plānoja izveidot Matsalu rezervāta centru, taču „veiksmīgā loze” tika netālu esošajai Penijē muižai (sk. iepriekš). Mūsdienās muižas pils, citas ēkas un parks (tajā dīķis ar salu) atrodas kritiskā stāvoklī. Taču kā nozīmīgu vēstures liecinieku arī šo muižu var iekļaut apskatāmo objektu sarakstā. Muižas komplekss atrodas pa ceļam uz Kēmu (Keemu) putnu vērošanas torni.

N/A

Palmse Manor is known to be considered as one of the most beautiful manors in Estonia. The manor has been mentioned first in 1510 as a property of women's monastery. In later centuries it belonged to Palenu family. Manor was built in 1697 but it was made the way we see it nowadays in 18th century. It has been renovated one more time in 1970-1980's. Around the building is a big and scenic park with several ponds. Inside the manor you can become familiar with its interior and visit the basement as well as buy Estonian wine.

N/A

Atrodas Lielvārdes parkā pie Rumbiņas ietekas Daugavā. Līdzīgi kā citur, arī šeit 13. gs. pirmajā pusē bīskapa pili cēla nodedzinātās lībiešu koka pils vietā. Mūra pili nopostīja Livonijas kara laikā - 1577. g. Tikai 1987. g. notika drupu konservācija. Lielvārdes parka veidošanu uzsāka 19. gs. beigās Lielvārdes muižas barona Artura fon Vulfa vadībā. Sagaidot eposa „Lāčplēsis” simtgadi tajā izvietoja sešpadsmit no ozolkoka veidotas skulptūras (t.s. Skulptūru dārzs) (autori V. Ansavs, P. Mellis, Ē. Delpers, A. Dauvarte). Aiz pilsdrupām Daugavas krastā ir stāva krauja ar dolomīta iežuatsegumu. Līdz HES ūdenskrātuvei var nokļūt pa kāpnēm. Lielvārdes muižas pils līdz mūsdienām nav saglabājusies.

N/A

On the right bank of the Bērze River and in the western part of Dobele, the castle hill and its fortified forecastle were occupied between the 10th and 13th centuries, with an ancient town at its foot (currently the square between Tērvetes Street and the Liepāja highway).  As was common, the Livonian Order used this ancient Semigallian castle hill to build a brick castle between 1335 and 1347.  The castle was sacked during the 18th century, and its fairly impressive and beautiful ruins have been conserved.  A viewing platform is part of the charm.

N/A

Atrodas Gatartas centrā uz reljefa virsmas paaugstinājuma. Muižas pili cēla laikā no 1823. - 1824. g. (fasāde - klasicisma stilā). Tās ieeju vēl pavisam nesen rotāja divi (postīti) lauvu tēli. Par muižas kompleksa varenību liecina vēl 20 citas ēkas (dažādā stāvoklī, g.k. – sliktā!) – ļoti iespaidīgs ledus pagrabs, dārznieka un kalēja māja, klēts, magazīna, alus brūzis, Kundziņkrogs, kas atrodas plašākā teritorijā. Daļēji saglabājies 19. gs. veidotais parks. Drustu muižas īpašnieks – vācbaltietis un pētnieks Ludvigs Kārlis Augusts fon Hāgemeisters (1780. – 1833) 1806. g. organizēja un vadīja Krievijas ekspedīciju uz Aļasku. Šobrīd muižas pils ir privātīpašums un apskatāma no ārpuses.

N/A

The stronghold dates back to the 13th C, exhibitions in its cellars present wildlife and history of the island. Workshops (smithy, glass, ceramics, stone) run from May to August for visitors to admire or participate in. The archery range nearby adds to the excitement and there you can also mint coins.
Mihkli Farm Museum (+372 454 6613, www.saaremaamuuseum.ee) is a museum branch in Viki village in western Saaremaa with lots to tell and see about heritage, culture and architecture.

N/A

The Trakai Island Castle is the only East Europe's castle which is built on a little island. The process of building this castle started in 14th century. After its fall on 1410 during a war it lost its meaning as a military base and became a living place for ruler of Lithuania. Trakai Castle is one of the most popular objects in Lithuania for tourists. Inside the castle is a museum which tells about Trakai history. 

 

N/A

Atrodas Taurenē, Gaujas labajā krastā. Muižas apbūve, kurā ietilpst pils (19. gs. 80. gadi, arhitekts – R. G. Šmēlings, historisma un neoklasicisma stils), senie alus pagrabi, klēts, vecā pils un parks, veidojies 19. - 20. gs. Šobrīd muižas pilī atrodas Taurenes pagasta pārvalde un kultūras nams. Muižas kompleksā ietilpst ēka, kurā atrodas Vecpiebalgas novada tūrisma informācijas punkts un Taurenes novadpētniecības ekspozīcija (senajā ledus pagrabā). Parkā (ziemeļos no pils) uzmeklējams piemiņas akmens, kas veltīts komunistiskā terora upuriem. Pie Nēķena muižas sākās 0,4 km garā Cieres dabas taka, kas iepazīstina ar Gaujas krastu mitrājiem.

N/A

Šī vairāk ir uzskatāma par vēsturisku vietu, nekā tūrisma objektu, jo muižas pils atrodas avārijas stāvoklī un apskatāma no ārpuses! Mūsdienās redzamais muižas komplekss ir veidojies 19. - 20. gs. mijā, bet muižas pils (vēlīnais klasicisms) - 19. gs. pirmajā pusē. Vēlāk tai piebūvēja neobarokālus torņus abos ēkas galos. Vienā no tiem atradās kapela, otrā – bibliotēka. 19. gs. tika uzsākta ainavu parka un dendrārija izveide. 19. gs. beigās pilī norisinājās plaši remontdarbi, un tās īpašnieki – Kerbedzu dzimta ēku līdz pat 1. pasaules karam atvēlēja māksliniekiem. No 1920. - 1975. g. muižā darbojās pamatskola, tad ēkas kā noliktavu izmantoja kolhozs.

N/A

Muižas dzīvojamā ēka līdz mūsdienām nav saglabājusies. Šodien Dvietes muižas parkā ir apskatāmas muižas pārvaldnieka māja un trīs mūra saimniecības ēkas. 19. gs. veidots ainavu parks ar laukakmeņu mūrējuma tiltu. Parkā atrodas Dvietes muižas ēkas.

N/A

This is one of several remarkable medieval strongholds in Estonia; the convent house, mysterious cellars and displays with numerous finds and exhibits are open to visitors; the children’s playground in the courtyard contains attractions inspired by the Middle Ages.
The single nave Dome Church (1279) is the largest of its kind in the Nordic and Baltic countries. The White Lady, the most famous ghost in Estonia, makes her appearance in a church window in August at full moon.